Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceBezpečnost práce10 - ti denní výprodejVýrobky ze dřeva
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic
Nalezeno 180 knih.
1 2 3 4Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V KOMPLEXNÍCH SOUVISLOSTECH

Pichrt a kol.
400 stran

Tato kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky agenturního zaměstnávání vych&aacu...

    

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 7. VYDÁNÍ

Jan Dědič; Ivana Štenglová; Petr Kříž
704 stran

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně noveli...

Sleva 13% z 790,-
687,30
Sleva 13% z 1 310,-
1 139,70
  

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVA AUTORSKÉHO A PRÁV PRŮMYSLOVÝCH

Kříž Jan a kolektiv
134 stran
    

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě

Filip Ščerba
416 stran

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný tres...

156,90
Sleva 15% z 470,50
399,90
  

APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V SOCIÁLNÍ PÉČI, 2. VYDÁNÍ

skladem poslední kusVýprodej
    

AUTOMOBILISTA V ZAJETÍ REALITY

Jan Štemberk
174 stran
Kniha mapuje vývoj právní regulace automobilismu od jeho počátků do poloviny 20. století. Stěžejní období představovala první polovina minulého stolet...
Sleva 60% z 209,-
83,60
179,40
  

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVIII

Ing. Jiří Fiedor, Ing. Bc. Břetislav Cichoň
94 stran
Vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, ze dne 22. ledna 2002, Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, ...
    

Benešovy dekrety, Proč vznikaly a co jsou

Emanuel Mandler
126 stran
149,10
Sleva 15% z 100,-
85,-
  

BIBLIOGRAPHIA IURIS ROMANI CRIMINALIS. BIBLIOGRAPHY OF ROMAN CRIMINAL LAW (+ CD)

Michal Skřejpek
912 stran

Bibliografie římského trestního práva představuje souhrn výsledků vědecké práce mnoha gene...

    

BYDLENÍ VE VLASTNÍM BYTĚ

František Helešic
260 stran

V předkládané publikaci nalezne čtenář odpovědi na otázky právního režimu bytu, kter&yac...

Sleva 13% z 1 040,10
904,90
Sleva 15% z 480,-
408,-
  

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU. KOMENTÁŘ

Eva Kabelková/Pavla Schödelbauerová
360 stran

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava ...

    

CENNÉ PAPÍRY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU. KOMENTÁŘ. § 514-544

Marek/Ježek
464 stran

Právem cenných papírů se rozumí účelový souhrn právních norem, jejichž předmětem úpr...

Sleva 13% z 790,-
687,30
Sleva 13% z 890,-
774,30
  

CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI - SPRÁVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY JEJICH VZNIKU A ČINNOSTI

Lucia Madleňáková
224 stran
I přesto, že je Česká republika dávána za příklad jedné z nejateističtějších zemí Evropy, církve zde mají své místo. Jejich fungování upravuje samosta...Výprodej
    

CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ, 2. VYDÁNÍ

Zahradniková Radka a kolektiv
500 stran
Druhé vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na komplexní rekodifikaci soukromého práva, která byla dokončena vyhlášením občanského zákoníku,...Výprodej
Sleva 18% z 360,-
295,20
Sleva 13% z 187,-
162,70
  

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938) A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ, SVAZEK 1 A 2

Soukup Ladislav (ed.) | Malý Karel
1184 stran

Obsáhlé kolektivní dílo, na jehož přípravě se podílela řada domácích i zahraničních ...

    

DAŇOVÉ PODMÍNKY PŮSOBENÍ NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ, C.H.BECK PRO PRAXI

Vladimír Pecl
162 stran

Publikace je komplexní daňovou informací především pro soukromoprávní daňové nezi...

888,60
Sleva 15% z 420,-
357,-
  

DAŇOVÝ ŘÁD KOMENTÁŘ 2.VYDÁNÍ

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek, Petra Nováková
602 stran

Dne 1.3. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňov...

    

DATABÁZE VE VĚKU INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI A JEJICH PRÁVNÍ OCHRANA

Radka Connelly Kohutová
224 stran
Cílem publikace je předložit čtenářům teoretické pozadí a vhled do problematiky právní ochrany databází. Za tímto účelem autorka použila metody kompar...
Sleva 15% z 1 360,-
1 156,-
Sleva 15% z 450,-
382,50
  

DEUTSCH AN DER UNI - NĚMČINA NA UNIVERZITĚ

Věra Höppnerová
326 stran
Druhé vydání úspěšné učebnice „Deutsch im Tourismus“ je určena žákům středních nebo vyšších odborných škol cestovního ruchu a pracovníkům v oblasti ce...Výprodej
    

DIMENZE OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV V EU

Naděžda Šišková
228 stran
Jde o první práci v české právnické literatuře, která se komplexně zabývá procesními a právně hierarchickými aspekty ochrany lidských práv, nikoliv po...
Sleva 16% z 599,-
503,10
Sleva 14% z 418,90
360,30
  

DOBRÁ VÍRA JAKO PRINCIP SMLUVNÍHO PRÁVA V MEZINÁRODNÍM OBCHODU

Zdeněk Nový
232 stran

Kniha pojednává o dobré víře jako jednom ze základních soukromoprávních principů, a to spec...

    

DORUČOVÁNÍ V CIVILNÍM SOUDNÍM ŘÍZENÍ

Renáta Šínová, Klára Bartoníčková, Jana Křiváčková
128 stran

   Praktická příručka v reakci na změnu právní úpravy doručování provedenou novelami obč...

Sleva 15% z 390,-
331,40
Sleva 15% z 258,70
219,90
  

EGOVERNMENT - CÍLE, TRENDY A PŘÍSTUPY K JEHO HODNOCENÍ

David Špaček
288 stran

Zapojování informačních a komunikačních technologií do činnosti veřejné správy, které b&yac...

    

E-GOVERNMENT V ČESKÉM PRÁVU

Skladem 1ks se slevou

Výprodej
Sleva 15% z 390,-
331,40
Sleva 35% z 401,50
261,-
  

Elektronické dokumenty v právní praxi

Tomáš Lechner
256 stran

Kniha pojednává o elektronickém dokumentu jako fenoménu dnešní doby, který v běžn&...

    

ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍCH DEFINIC

Zdeněk Madar, Jana Madarová
395 stran
skladem poslední kus Publikace obsahuje v abecedním uspořádání definice, obsažené v platných českých právních předpisech....Výprodej
Sleva 15% z 423,60
360,-
Sleva 30% z 527,60
369,30
  

ENCYKLOPEDIE ÚSTAVNÍHO PRÁVA

Karel Klíma a kolektiv
776 stran
První encyklopedie ústavního práva v České republice vytvořená kolektivem 31 autorů pod vedením profesora Karla Klímy. Encyklopedický instrumentář p...
    

EXEGÉSIS - VÝKLAD TEXTŮ

David Falada, Jan Kuklík, Michal Skřejpek
79 stran
skladem poslední 3 kusy Předkládané soubory textů umožňují nahlédnout do bohatství římskoprávního dědictví. Rozděleny jsou do několika okruhů týkajících se jak otázek obecnýc...Výprodej
Sleva 14% z 1 369,40
1 177,70
Sleva 40% z 73,80
44,30
  

FINANČNÍ PRÁVO, 6. UPRAVENÉ VYDÁNÍ

Bakeš/karfíková/Kotáb/Marková a kolektiv
552 stran

Šesté, upravené a aktualizované vydání vysokoškolské učebnice finančního práv...

    

GDPR PRO PRAXI

Navrátil Jiří a kolektiv
540 stran
Publikace si klade za cíl poskytnout základní informace týkající se GDPR čili Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) podnikatelskému sekt...Výprodej
Sleva 15% z 890,-
756,50
Sleva 17% z 420,-
348,60
  

HUMOR (NEJEN) PRO PRÁVNÍ PRAXI

Václav Budínský
202 stran

Kniha se zabývá významem, přínosem a aplikací humoru pro práci právníků, ale i pro jejich r...

    

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Hásová, Moravec
288 stran

Úpadek dlužníka patří k průvodním jevům tržní ekonomiky.

   P...

Sleva 15% z 320,10
272,10
Sleva 15% z 494,20
420,10
  

INSOLVENČNÍ ZÁKON, ZÁKONY S JUDIKATUROU

František Kučera
320 stran

Skladem 1ks se slevou

Publikace přináší aktuální znění insolvenčního zákona doplněné o výběr aktu&a...Výprodej

    

IUSTINIANI INSTITUTIONES, JUSTINIÁNSKÉ INSTITUCE [JUSTINIAN INSTITUTIONS]

sezBlaho Peter | Skřejpek Michal
388 stran

Překlad učebnice práva východořímského císaře Iustiniana z počátku 6. století n. l. Učebnice, kter...

Sleva 32% z 760,-
516,80
407,70
  

JAK BEZPEČNĚ PĚSTOVAT ROSTLINY A CHOVAT ZVÍŘATA

děžda Drásalová
120 stran

   Obsahem publikace je bezpečnost a ochrana zdraví v zemědělství, a to jak při rostlinné výrobě, tak při cho...

    

KARTELOVÉ A DISTRIBUČNÍ DOHODY

Jiří Kindl
306 stran
Publikace pojednává o ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb, o zákazu jejího vyloučení, omezení, nebo jiného jejího narušení či ohrožen...
Sleva 14% z 158,30
136,20
Sleva 13% z 520,10
452,40
  

KARTELOVÉ DOHODY

David Raus, Andrea Oršulová
356 stran

Publikace, jež je svým obsahem a rozsahem dosud jedinečnou v České republice i na Slovensku, se zaměřuje na problematiku doho...

    

KDY DO DŮCHODU A ZA KOLIK, 11. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Jan Přib
Již 11. vydání této praktické publikace je aktualizováno v souladu s novelami předpisů, které jsou platné od 1. 1. 2010. Publikace vám podává názorný ...
Sleva 13% z 630,-
548,-
158,70
  

KONKURENČNÍ JEDNÁNÍ ZAMĚSTNANCE

Eva Šimečková
208 stran

Skladem 1ks se slevou

Monografie se zabývá konkurenčním jednáním zaměstnance za trvání pracovního poměru a po jeho skončení. V pracovním právu bylo upraveno v 1. polovině 2...Výprodej
    

Korupce, v ekonomické teorii a praxi

Jolana Volejníková
390 stran
"O korupci můžeme číst, mluvit o ní, studovat její mechanismy, trestat její následky i samotné korupční jednání. Jedno je ale jisté. Korupce je vž...
Sleva 35% z 250,-
162,50
Sleva 17% z 448,-
371,90
  

KOUPĚ A PRODEJ. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK. SPOLEČNÁ EVROPSKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA PRODEJE

M. Selucká a kolektiv
268 stran

Nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude znamenat v mnoha ohledech fundamentální zm...

    

KRIMINALISTIKA - KRIMINALISTICKÁ TAKTIKA A METODIKY VYŠETŘOVÁNÍ

Konrád Zdeněk, Porada Viktor, Straus Jiří
416 stran
Učebnice se snaží zachytit současný stav kriminalistického poznání zejména v oblasti kriminalisticko-taktických metod a metodiky vyšetřování. Učebnice...Výprodej
Sleva 15% z 490,10
416,60
Sleva 13% z 490,10
426,40
  

KURS OBCHODNÍHO PRÁVA OBCHODNÍ ZÁVAZKY 5. VYDÁNÍ

Josef Bejček
542 stran

Již páté vydání oblíbené a reprezentativní učebnice v rámci „beckovs...

    

Le Français juridique

Leona Černá, Blanka Kulhajová
208 stran
Učebnice právnické francouzštiny je příručkou pro studium právnického názvosloví a zároveň úvodem do francouzského práva. Ve dvanácti lekcích nás sezn...
Sleva 15% z 940,10
799,-
Sleva 15% z 348,20
295,90
  

LEGALIZACE STAVEB (VČ. CD)

Michal Lalík
288 stran

Publikace nabízí svému čtenáři kompletní informace z oblasti legalizace staveb.

   V knize js...

    

LISABONSKÁ SMLOUVA KOMENTÁŘ

Jindřiška Syllová, Lenka Pítrová, Helena Paldusová
1300 stran
Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním koment&aac...
Sleva 15% z 589,90
501,50
Sleva 15% z 2 090,-
1 776,50
  

LOGIKA A PRÁVO

Jan Štěpán
176 stran

Publikace prezentuje logiku a potřebu jejího využívání v praxi.

Obsahuje systematický vý...

    

MALÁ ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ

Doc. JUDr. Karolina Adamová, JUDr. Pavel Mates
192 stran
skladem poslední 2 kusy Chcete se dozvědět, kdo všechno ze známých osobností českého kulturního, vědeckého a politického života je nebo byl právník? Tato malá encyklopedie ob...Výprodej
Sleva 15% z 480,-
408,-
Sleva 40% z 158,30
94,90
  

MANUÁL K DAŇOVÉMU ŘÁDU, 2. ROZŠÍŘENÉ A AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ, 2013

Ing. Miloslav Kopřiva, Mgr. Jaroslav Novotný
928 stran

Manuál k daňovému řádu vyšel poprvé před dvěma roky. Kniha byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, ...

    

MATURUJEME Z PRÁVA - 2. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Pavel Káňa
416 stran
pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol
pro 1. až 5. ročník dálkového studia středních škol
Vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie pro střední odborné školy.
Sleva 17% z 681,-
565,30
Sleva 20% z 390,-
312,-
Nalezeno 180 knih.
1 2 3 4Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec