Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceBezpečnost práce10 - ti denní výprodejVýrobky ze dřeva
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic
Nalezeno 180 knih.
Předchozí 1 2 3 4Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

MEDICÍNA A PRÁVO

Jan Mach
272 stran
vztah lékař-pacient – ochrana práv pacienta a jeho osobních údajů – poskytování zdravotní péče bez souhlasu pacienta – základy právní odpovědnosti ...
    

MENŠINY A PRÁVO V ČESKÉ REPUBLICE

Petráš René | Scheu Christian Harald | Petrův Helena div>
512 stran

   Právní postavení menšin patří v řadě zemí k velmi citlivým až výbušn&ya...

Sleva 15% z 330,-
280,50
506,30
  

MERITUM OBCHODNÍ REJSTŘÍK - PRAKTICKÝ PRŮVODCE

MERITUM Obchodní rejstřík - praktický průvodce
300 stran
Autorky v této publikaci vymezují přístupnou formou a přehledně základní pojmy rejstříkového řízení jako zvláštního typu řízení soudního, upozorňují n...
    

MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA

Radek Novák
292 stran
Rozšířené, aktualizované a doplněné vydání publikace, určené nejširšímu okruhu uživatelů mezinárodní kamionové dopravy z řad dopravců, přepravců a zas...
Sleva 14% z 522,20
449,-
Sleva 14% z 541,20
465,40
  

MEZINÁRODNÍ OBCHOD S VÝBUŠNINAMI Z POHLEDU ČESKÉHO A EVROPSKÉHO PRÁVA

JUDr. Martin Neustupný
123 stran
Publikace obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva
    

MEZINÁRODNÍ ŘÍČNÍ DOPRAVA

Bohumil Poláček
564 stran

Monografie zabývající se tematikou mezinárodní říční dopravy v našich podmínká...

99,-
Sleva 15% z 690,-
586,50
  

MÍSTNÍ POPLATKY - PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO OBCE (2. VYDÁNÍ)

Vladimír Pelc
240 stran

Kniha je úplným průvodcem po tématu místních poplatků.

   C&i...

    

Míšeňská právní kniha

Vladimír Spáčil, Libuše Spáčilová
840 stran

Právní kniha, jíž se od 14. do počátku 18. století řídila města v oblasti dosahu magdeburského pr&...

Sleva 15% z 490,10
416,60
Sleva 15% z 784,10
666,50
  

MODERNÍ POHLED NA OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK

Jaroslav Schönfeld
170 stran

Podniky v České republice se stále častěji setkávají s problematikou vzniku rizikových pohledávek.

...
    

MODERNIZACE KOMUNITÁRNÍHO SOUTĚŽNÍHO PRÁVA

Michal Petr
200 stran
Soutěžní právo představuje v rámci evropského práva velmi specifické odvětví, které je paralelně regulováno jak na úrovni komunitární, tak národní. Př...
Sleva 15% z 420,-
357,-
Sleva 15% z 420,-
357,-
  

NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ ORIGINÁRNÍM ZPŮSOBEM

Bohuslav Petr
184 stran
Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou mono...
    

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2009

T. Hejkal, M. Šváchová
185 stran
   Publikace představuje ucelený pohled na právní, organizační i pracovní stránku systému sociálního pojištění vč. placení pojistného na sociální zabe...
Sleva 15% z 420,-
357,-
274,20
  

NOVINKY V CIVILNÍM ŘÍZENÍ SOUDNÍM

Jaromír Jirsa
133 stran
skladem poslední 2 kusy Kritická analýza výsledků uplatňování takzvané velké novely občanského soudního řádu v soudní praxi je předkládána zkušeným soudcem – místopředsedou n...Výprodej
    

NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH 2014 – POZNÁMKOVÉ ZNĚNÍ

N. Bachroňová, K. Divišová, L. Finger, J. Hejda, M. Machala, M. Prosser, V. Vaněčková
864 stran

1. vydání

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodn&iacut...

Sleva 70% z 205,70
61,70
Sleva 16% z 1 099,-
923,10
  

O NOVÉM TRESTNÍM ZÁKONÍKU

Jiří Jelínek
224 stran
skladem poslední kus Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví v České republice a Evrops...Výprodej
    

OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD. KOMENTÁŘ. 1. VYDÁNÍ

Svoboda /Smolík/Levý/Šínová a kol.
1424 stran
Jde o první komentář na trhu podle znění od 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti řada procesních a souvisejících hmotněprávních předpisů, k jejichž přijet...
Sleva 32% z 295,40
200,90
Sleva 15% z 1 890,-
1 606,60
  

OBČANSKÝ ZÁKONÍK S JUDIKATUROU A SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY, 2. VYDÁNÍ

1322 stran
Druhé vydání úspěšné publikace přináší opět aktu...
    

OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH), ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM A PROVÁDĚCÍ A SOUVISEJÍCÍ ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 2014

912 stran
3. vydání

Přinášíme nové vyd&aa...

Sleva 15% z 1 570,-
1 334,50
Sleva 16% z 329,-
276,30
  

OBECNÁ ČÁST OBČANSKÉHO PRÁVA

Luboš Tichý
392 stran
Skutečné porozumění funkcí hlavních právních institutů je předpokladem kvalitní práce praktického právníka. Cílem publikace je poznání základních pojm...
    

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Autoři publikace si jako hlavné úkol vytkli především vytvoření praktické pomůcky pro práci se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných a o změně...Výprodej
Sleva 15% z 589,90
501,50
Sleva 17% z 140,-
116,30
  

OBCHODNÍ KORPORACE VE SVĚTLE PROMĚN

Havel Bohumil
200 stran

Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bo...

    

Oceňování průmyslového vlastnictví Nové přístupy, C.H.Beck pro praxi

Josef Malý
182 stran
Vysoce konkurenční prostředí umožňuje uspět jen těm subjektům, které disponují určitými nehmotnými aktivy, ať to jsou technická řešení, know-how, ochr...
376,40
Sleva 15% z 580,30
493,20
  

ODBORNÉ NĚMECKO-ČESKÉ PRÁVNICKÉ NÁZVOSLOVÍ

Ernst Giese, Jindřiška Munková, Stanislav Liška
192 stran
V obou dílech slovníku naleznete přesnou právnickou terminologii, která je nepostradatelnou znalostí pro všechny, kdo přicházejí do styku s cizojazyčn...
    

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ

Jan Kocourek
130 stran

Skladem 1ks se slevou

Cílem publikace je upozornit na některé v praxi stále se opakující nedostatky při aplikaci platových předpisů, jejichž konečným důsledkem je porušován...Výprodej
Sleva 15% z 316,50
269,-
Sleva 32% z 464,30
315,70
  

ODPOVĚDNOST ADVOKÁTA ZA ŠKODU

Luboš Tichý
218 stran

Publikace se zabývá nejdůležitější částí odpovědnosti advokáta, a to jeho odpovědn...

    

ODŮVODNĚNÍ CIVILNÍHO ROZSUDKU

Pavel Vrcha
160 stran

Publikace nahlíží pod pokličku práce soudce při tvorbě odůvodnění písemného rozhodnut&ia...Výprodej

Sleva 15% z 390,-
331,40
Sleva 16% z 281,70
236,60
  

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV V TROCH ZVÄZKOCH

Svák Ján
1904 stran

Publikácia aktualizuje dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva – ľudské práva, nielen z teoretick&eac...

    

OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY TABÁKU, ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Pavel Vetešník, Luboš Jemelka
332 stran

Komentář k zákonu o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoho...

3 136,40
Sleva 13% z 789,80
687,20
  

OCHRANA PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ENERGETICE

Alexander J. Bělohlávek
448 stran
Tato publikace navazuje na autorovu monografii Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii, kte...
    

Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské unii

388 stran

Ochrana přímých zahraničních investic se stala fenoménem zejména přelomu tisíciletí.

&nbs...

Sleva 13% z 730,30
635,40
Sleva 15% z 721,40
613,10
  

OCHRANA SPOTŘEBITELE V SOUKROMÉM PRÁVU

Markéta Selucká
150 stran
Publikace nabízí odborné pojednání na téma ochrany spotřebitele v soukromém právu se zaměřením na závazkové právo, resp. spotřebitelské závazky, a to ...
    

OCHRANA SPOTŘEBITELŮ V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

Alexander J. Bělohlávek
632 stran

Podle dosavadních odhadů je v České republice v rozhodčím řízení projednáno až 150 tisíc sporů roč...

Sleva 15% z 411,50
349,80
Sleva 15% z 766,70
651,80
  

OCHRANA ZAMĚSTNANCE A FLEXIBILITA ZAMĚSTNÁVÁNÍ - PRINCIP FLEXIBILITY V ČESKÉM PRACOVNÍM PRÁVU

Petr Hůrka
190 stran
Aktuálním trendem legislativního vývoje pracovněprávních vztahů na evropské úrovni je snaha o ...
    

OSNOVA TRESTNÍHO ZÁKONÍKU 2004 - 2006

P. Šámal
432 stran
skladem poslední 2 kusy Návrh trestního zákoníku, byť nebyl Parlamentem České republiky přijat, představuje jistě určitý historický mezník ve vývoji legislativy v oboru trest...Výprodej
369,30
Sleva 75% z 622,50
155,70
  

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

Výprodej
    

OSOBNÍ ÚDAJE, PRÁVO A MY

Jiří Maštalka
226 stran
Do Vašich rukou se dostává publikace zabývající se jistým fenoménem dneška, tedy problematikou zpracování a ochrany osobních údajů. Přiznejme si, že t...
Sleva 17% z 209,-
173,50
Sleva 13% z 330,-
287,10
  

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

Jan Lego, Tomáš Louda (eds.)
208 stran

Skladem 1ks se slevou

    Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při zabezpečování veřejných služeb, obvykle ...Výprodej

    

POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ

Jiří Adolt, Petr Suchánek
424 stran
Kniha přináší komplexní a ucelený pohled na problematiku, postavení a práci pojišťovacích zprostředkovatelů. Poskytuje podrobný návod a obsažná vysv...
Sleva 28% z 253,20
182,30
Sleva 16% z 541,20
454,60
  

POJMOVÉ ZNAKY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Ivo Telec
154 stran

Ojedinělá publikace, která je klíčem k porozumění právům duševního vlastnictví. Výkl...

    

PORUŠENÍ POVINNOSTI ZAHÁJIT ŘÍZENÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE DLE ČLÁNKU 234 (3) SES

Michal Bobek
212 stran
Publikace se pokouší zodpovědět otázku, jaké opravné prostředky má jednotlivec k dispozici v případě, že národní soud posledního stupně poruší svoji p...
Sleva 13% z 492,80
428,80
Sleva 13% z 495,90
431,40
  

POUČOVACÍ POVINNOST V CIVILNÍM PROCESU

Miroslav Hromada
112 stran

Publikace vysvětluje podstatu poučovací povinnosti a její roli v civilním procesu sporném.

   Po teo...Výprodej

    

PRACOVNÍ PRÁVO 5. VYDÁNÍ

Miroslav Bělina
600 stran

Páté vydání učebnice pracovního práva je opět dílem týmu erudovaných odborník...

Sleva 13% z 292,60
254,50
Sleva 15% z 897,80
763,20
  

Pracovní právo, Advokát do kapsy

Pavel Petr
168 stran
    

PRAKTIKUM PRÁVA EVROPSKÉ UNIE - ÚSTAVNÍ ZÁKLADY A SOUDNICTVÍ 2. UPRAVENÉ A AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Ondrej Hamuľák, Václav Stehlík
224 stran

Praktikum pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování j...

Sleva 17% z 289,-
239,80
Sleva 15% z 330,-
280,50
  

PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ 2. VYDÁNÍ

Roman Horáček; Karel Čada; Petr Hajn
480 stran

Aktualizované vydání ucelené publikace dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku...

    

PRÁVNÍ ASPEKTY HUMORU

Michal Šalamoun
184 stran

Publikace Právní aspekty humoru se zabývá humorem v jeho nejrůznějších formách ja...

Sleva 13% z 791,20
688,40
Sleva 13% z 418,60
364,10
  

PRÁVNÍ MINIMUM PRO SESTRY, PŘÍRUČKA PRO PRAXI

Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová
96 stran

Zcela nová, moderní a ucelená příručka, vytvořená na základě nové legislativy, nahrazuje předchoz&...

    

PRÁVNÍ PSANÍ

Jan Vučka
Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a...Výprodej
89,70
Sleva 16% z 390,-
327,60
  

Právní změny nájemního bydlení od 1. 11. 2011

Stanislav Křeček
80 stran

Příručka přináší podrobný rozbor novely části občanského zákoníku pojednávaj&...

    

PRÁVNICKÉ OSOBY A JEJICH TYPOLOGIE

Jan Hurdík
108 stran

Publikace je výsledkem dlouhodobého odborného zájmu autora o právnické osoby a jejich pr...

Sleva 15% z 136,-
115,60
Sleva 13% z 369,20
321,20
Nalezeno 180 knih.
Předchozí 1 2 3 4Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec