Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceBezpečnost práce10 - ti denní výprodejVýrobky ze dřeva
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic
Nalezeno 180 knih.
Předchozí 1 2 3 4Další
katalogový výpis / řádkový výpis / řádkový s obrázkem

PRÁVNICKÉ OSOBY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU. KOMENTÁŘ.

Svejkovský/Deverová a kolektiv
544 stran

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní o...

    

PRÁVNICKÝ SLOVNÍK, 3. PODSTATNĚ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Dušan Hendrych
1460 stran

Třetí vydání Právnického slovníku navazuje na jeho dvě předcházející...

Sleva 13% z 890,-
774,30
Sleva 13% z 3 682,-
3 203,40
  

PRÁVO NA INFORMACE - KOMENTÁŘ

František Korbel a kolektiv
304 stran
skladem poslední kus Kniha se věnuje praktické realizaci jednoho ze základních lidských práv - právu na svobodný přístup k informacím. Klade si za cíl podat vyčerpávající ...Výprodej
    

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Zdeňka Králíčková, Eva Žatecká, Radovan Dávid
140 stran

Beckova skripta Právo proti domácímu násilí jsou zpracovaná jako multioborová a i...

Sleva 90% z 346,10
34,70
Sleva 13% z 260,20
226,40
  

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 2. VYDÁNÍ

Skladem 1ks se slevou

Výprodej
    

Právo sociálního zabezpečení 5. přepracované a aktualizované vydání

Petr Tröster
380 stran

Již páté vydání úspěšné učebnice je dílem kolektivu zkušenýc...

Sleva 40% z 580,30
348,20
Sleva 15% z 721,40
613,10
  

Právo zaměstnanců na národní informace a projednání

Jan Pichrt
218 stran

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadn&...

    

Právo životního prostředí 3. aktualizované vydání

Milan Damohorský
630 stran

Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenáv&a...

Sleva 15% z 407,70
346,50
Sleva 15% z 857,30
728,80
  

PRÁVO, EKONOMIE A POLITIKA

Richard A. Epstein
288 stran
Richard Epstein, profesor na University of Chicago a New York University, je jedním z nejvlivnějších právních ...
    

PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ, 2. ROZŠÍŘENÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ

Zuzana Slováková
216 stran
Pojmy průmyslové vlastnictví, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení vyvolávají řadu otázek -...Výprodej
Sleva 13% z 312,60
272,-
Sleva 30% z 295,50
206,80
  

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST - CULPA IN CONTRAHENDO

Jiří Hrádek
214 stran

Culpa in contrahendo je velmi specifickým institutem soukromého práva, jenž v moderní době poutá na evropsk&eacu...

    

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě

Jiří Krofta
240 stran
Publikace je první praktickou příručkou přepravního práva. Reaguje na rostoucí rozsah a význam mezinárodní silniční nákladní dopravy. Samotnému výk...
345,-
Sleva 15% z 358,70
304,90
  

REFORMA PRÁVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA PRAHU 21. STOLETÍ

Kuklík Jan (ed.)
168 stran

Sborník příspěvků k diskuzi o dalším vývoji vysokoškolského vzdělávání pr&aac...

    

Regulace médií

Olga Pouperová
272 stran

Kniha vysvětluje právní podmínky vzniku oprávnění provozovat některá média (perio...

221,70
Sleva 15% z 418,10
355,40
  

Regulace reklamy Komentář, Beckovy texty zákonů s komentářem

Petr Holý, Helena Chaloupková
322 stran

Předkládaná publikace přináší vybrané komentované právní předpisy (...

    

ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ŽEN A MUŽŮ

Havelková Barbara
157 stran
Publikace předkládá právní analýzu institutu rovného odměňování tak, jak ji koncipuje český prání řád a právo EU, zejména judikatura Evropského soudní...
Sleva 15% z 721,40
613,10
189,90
  

ROZPOČTOVÉ PRÁVO

Hana Marková, Radim Boháč
264 stran
Publikace je prvním uceleným zpracováním českého rozpočtového práva v knižní podobě. Rozpočtové právo je v publikaci členěno na část obecnou a část zv...
    

ŘÍMSKÁ ÚMLUVA. NAŘÍZENÍ ŘÍM I. KOMENTÁŘ

A. J. Bělohlávek
2864 stran

Systém tzv. Římských instrumentů, tj. Římské úmluvy, Nařízení Řím I a Řím II,...

Sleva 15% z 601,40
511,20
Sleva 13% z 2 990,-
2 601,30
  

ŘÍZENÍ JAKOSTI A OCHRANA SPOTŘEBITELE

Jaromír Veber, kolektiv

Skladem 1ks se slevou

Druhé, aktualizované vydání praktické publikace nabízí nejnovější poznatky z oblasti jakosti, řízení jakosti a ochrany spotřebitele. Kniha obsahuje př...Výprodej
    

Řízení ve věcech rodinněprávních, v České republice, Slovenské republice a Německu a aktuální problémy

Renáta Šínová
368 stran

Monografie představuje první publikaci věnovanou pouze tématu řízení ve věcech rodinného práva.

...

289,-
Sleva 15% z 418,10
355,40
  

SBÍRKA NÁLEZŮ A USNESENÍ ÚS ČR SVAZEK 60 + CD

Ústavní soud ČR
856 stran
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústav...
    

Silniční právo

Roman Kočí, Helena Kučerová
416 stran

   Praktická příručka komplexně popisuje silniční právo, které je upraveno díl...

Sleva 13% z 1 140,80
992,50
Sleva 15% z 580,30
493,20
  

SMĚNKA JAKO ZAJIŠTĚNÍ, 2. VYDÁNÍ.

Z. Kovařík
144 stran

Obchodní, bankovní, ale také jiná praxe využívá směnky ve velkém m...

    

Smlouva o dílo

Ivana Štenglová
220 stran

Smlouva o dílo je jedním z nejdůležitějších smluvních typů, které jsou obsaženy hned ve ...

Sleva 13% z 419,10
364,70
Sleva 15% z 407,70
346,50
  

SMLOUVA O DÍLO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU. KOMENTÁŘ . § 2586-2635

Štandera
208 stran

S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů,...

    

SOCIÁLNÍ PRÁVA CIZINCŮ

Štefko/Koldinská
304 stran

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událo...

Sleva 13% z 589,90
513,30
Sleva 13% z 453,90
394,90
  

Sociální právo, Beckovy mezioborové učebnice

Kristina Koldinská
176 stran
Předkládaná publikace je mezioborovou učebnicí na pomezí pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Pojednává o sociální ochraně při jednotlivýc...
    

Sociální správa, Úvod do teorie a praxe

Igor Tomeš
298 stran

Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesion&aacut...

Sleva 15% z 538,10
457,40
Sleva 13% z 475,-
413,30
  

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, Beckovy mezioborové učebnice

Kristina Koldinská
230 stran
    

SOUSEDSKÉ SPORY DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEJICH ŘEŠENÍ V PRAXI

Michal Lalík
272 stran

Každý jistě ví, jak je sousedské soužití složité a jak nesnadné je řešení možných ko...

Sleva 15% z 538,10
457,40
Sleva 15% z 595,10
505,90
  

SOUTĚŽNÍ PRÁVO, 2. VYDÁNÍ

Munková/Kindl/Svoboda
648 stran

Od prvního vydání učebnice uplynulo již více než pět let – během této doby došlo na poli soutěžn&ia...

    

Společnost s ručením omezeným, 2.vydání

Miroslava Barotošíková, Ivana Štenglová
661 stran
Již druhé vydání úspěšné publikace z pera zkušených autorek se komplexně zabývá nejčastěji využívanou právní formou obchodní společnosti v České repub...
Sleva 13% z 1 361,80
1 184,80
Sleva 15% z 970,60
825,-
  

SPOLKOVÉ PRÁVO

Skladem 1ks se slevou

Výprodej
    

Správní právo hmotné, Obecná část

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
208 stran

Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň při...

Sleva 35% z 379,90
247,-
Sleva 15% z 319,70
271,70
  

SPRÁVNÍ ŘÁD - KOMENTÁŘ. 6. VYDÁNÍ

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo
1048 stran
6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona ...Výprodej
    

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z + CD

Eva Šromová
568 stran

2. doplněné a přepracované vydání
Praktická, doplněná a přepracovaná příručka pro &ua...

Sleva 16% z 1 690,-
1 419,70
Sleva 16% z 559,-
469,60
  

SROVNÁVACÍ ÚSTAVNÍ PRÁVO 3. DOPLNĚNÉ A AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Josef Blahož, Karel Klíma, Vladimír Balaš
512 stran
Kniha je vědeckou monografií o srovnávacím ústavním právu, o ústavněpolitickém uspořádání v těch státech, které jsou v současnosti středem pozornosti ...
    

SVOBODA PROJEVU - DEMOKRACIE, ROVNOST A SVOBODA SLOVA

Petr Jäger, Pavel Molek
196 stran
Monografie pojednává o právních aspektech svobody projevu jako základního práva Monografie Svoboda projevu s podtitulem Demokracie, rovnost a svoboda...
Sleva 14% z 546,50
469,90
274,20
  

TABULKY A SCHÉMATA Z OBECNÉ ČÁSTI TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO

J. Říha
110 stran
skladem poslední kus Předkládaná publikace se zameřuje na obecnou část trestního práva hmotného, kterou se snaží zpřístupnit studentům prostřednictvím grafických schémat, ...Výprodej
    

TÉMA ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Bohuslav Klein, Martin Doleček
276 stran
Autoři zde popisují právní rámec úpravy rozhodčího řízení ve všech souvislostech a problematiku tohoto typu řešení vnitrostátních i mezinárodních spor...
Sleva 32% z 316,50
215,20
Sleva 14% z 432,60
372,-
  

TEORIE PRÁVA, 7.VYDÁNÍ

Gerloch Aleš
336 stran
Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob vý...Výprodej
    

TRESTÁNÍ DELIKVENTNÍ MLÁDEŽE

Jana Hulmáková
256 stran

Předkládaná monografie přináší ucelené, aktuální zpracování problematiky sank...

Sleva 13% z 420,-
365,40
Sleva 15% z 544,70
463,-
  

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB. KOMENTÁŘ

Šámal/Dědič/Gřivna/Púry/Říha
824 stran
    

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ - OBECNÁ ČÁST 2. VYDÁNÍ

Vladimír Kratochvíl
922 stran

Druhé vydání :
* Zohledňuje novely trestního zákoníku účinné po 1. lednu 2010 a odpov&...

Sleva 13% z 1 402,20
1 219,90
Sleva 13% z 1 200,50
1 044,50
  

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ 4. VYDÁNÍ

Šámal / Musil / Kuchta a kolektiv
1056 stran

Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativn&iacu...

    

Trestní právo, Advokát do kapsy

182 stran
Publikace z edice advokát do kapsy je určena široké laické i odborné veřejnosti. Shrnuje problematiku obecných otázek trestního práva, základy trestní...
Sleva 13% z 1 589,90
1 383,30
Sleva 17% z 289,-
239,80
  

TRESTNÍ ŘÍZENÍ Z POHLEDU OBHAJOBY

Pavel Vantuch
1280 stran
Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého pod...
    

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, PRÁVO - OTÁZKY A ODPOVĚDI

Skladem 1ks se slevou

Otázky a odpovědi jsou zpracovány renomovaným auditorem a daňovým poradcem na základě článků ve dvaceti odborných titulech. Nejde o anonymní texty red...Výprodej
Sleva 16% z 1 890,-
1 587,60
Sleva 80% z 919,20
183,80
  

ÚZ Č. 1171 - OBCHODNÍ KORPORACE

288 stran
podle stavu k 1. 1. 2017 Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku...
    

ÚZ Č. 1187 - TRESTNÍ PŘEDPISY

464 stran
podle stavu k 6. 3. 2017 Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, z...
Sleva 16% z 125,-
104,90
Sleva 16% z 199,-
167,20
Nalezeno 180 knih.
Předchozí 1 2 3 4Další

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba portálem RaiffeisenbankPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazemPlatba portálem Paysec