Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceBezpečnost práce10 - ti denní výprodejVýrobky ze dřeva
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic

STRATEGIE UPLATŇOVANÉ V EDUKACI ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PhDr. Petr Adamus, Ph.D.
85 stran
Formát:A5
Jazyk:česky
Vazba:brožovaná
ISBN:9788072254361
Vydavatel:MONTANEX, a.s.
Odešleme:ihned
Cena s DPH 0%:120,-

Tento metodický materiál je věnován poznatkům, radám a doporučením důležitým pro výchovu a vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra. Vzhledem k obsáhlosti tématu není záměrem této publikace poskytnout vyčerpávající přehled speciálně pedagogických metod a přístupů k žákům s autismem. Cílem je nabídnout pedagogickým pracovníkům takové postupy, které budou moci využít při své náročné každodenní práci. V úvodních kapitolách metodiky jsou popsány speciální vzdělávací potřeby žáků s PAS, následuje popis podmínek inkluzivního vzdělávání, a to od nutnosti úprav organizace vzdělávání,  přes prostorové a materiální předpoklady až po nezbytné personální a sociální zajištění. V dalších kapitolách jsou popsány zásady nutné pro nácviky sociálních a komunikačních dovedností a základní principy strukturovaného učení, které je u žáků s poruchou autistického spektra v praxi využíváno. Většina dětí s autismem, vzhledem k deficitům vyplývajícím z autistické triády, trpí ve větší či menší míře problémy v chování. Více než polovina z nich dokonce tak závažnými, že vyžadují využití různých strategií k jejich eliminaci. Popisu a praktickému využití těchto strategií se věnuje závěrečná kapitola tohoto metodického materiálu.

RECENZE
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Publikace obsahuje 3 kapitoly, členěné do subkapitol, týkající se žáků s poruchami autistického spektra (PAS). Všechny kapitoly jsou zpracovány věcně i formálně správně, citace jsou v normě. Celý text je doprovázen řadou obrázků a tabulek. I přes svou nepopiratelnou vědeckou hodnotu je napsán čtivě a srozumitelně pro učitele uvedeného okruhu žáků s PAS.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

Související knihy
Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazem