Vsechny Knihy.cz

HomeNovinkyVýprodejPomocLegislativaKontaktVyhledáváníAkceBezpečnost práce10 - ti denní výprodejVýrobky ze dřeva
TOPlist
Knihy - nabídka učebnic

TECHNIKA, PRÁCE S PLASTEM, DŘEVEM A KOVEM

PhDr. Ivan Jařabáč, PhD
112 stran
Formát:A4
Jazyk:česky
Vazba:brožovaná
ISBN:9788072254927
Vydavatel:MONTANEX, a.s.
Odešleme:vyjde 5. 9. 2022
Cena s DPH 10%:290,40

Odborná publikace s názvem TECHNIKA, PRÁCE S PLASTEM, DŘEVEM A KOVEM je určena zejména pro mladé nastupující učitele předmětu pracovní výchovy běžných i speciálních základních škol. Publikaci zcela jistě využijí i pedagogové středních škol (středních průmyslových škol, odborných učilišť a středních odborných učilišť), kteří v ní naleznou praktické náměty pro práci s technickými materiály v odborných školních dílnách.

Kniha nabízí čtenářům velké množství velmi zajímavých a bezesporu inspirativních námětů (celkem 10 pracovních námětů z plastů, 10 pracovních námětů ze dřeva a 10 pracovních námětů z kovů), které autor (učitel) vyrábí s žáky na 2. stupni základní školy v Ostravě - Hrabůvce. Každý praktický námět obsahuje velmi přehledný metodický list, kde je mimo jiné popisován: materiál, použití výrobku, ročník, výukové strategie, nástroje či technologický postup pro výuku učitelů v pedagogické praxi. Dále praktický námět zahrnuje technický výkres a (obrázky) fotografie zhotovených výrobku, které opravdu vyrobili žáci ve školní dílně na základní škole.

Pozitivem knihy je to, že technické výkresy praktických námětů jsou ve formátu A4, a učitelé je tak mohou ve školách snadno kopírovat a používat pro porozumění a orientaci žáků, kdy každý žák tak může mít na pracovním stole k dispozici technický výkres při zhotovování výrobků ve školní odborné dílně.

Kladně lze hodnotit i to, že některé uvedené praktické náměty implementují a podporují ve výuce alternativní rysy (kooperativní učení) např. při výrobě nýtované petlice, jejímž cílem je spolupráce a komunikace v pracovním týmu (měkké dovednosti), jiné náměty zahrnují i obsahovou integraci vzdělávacích oblasti a oborů i průřezových témat.

Vnímaví čtenáři (učitelé) odborné publikace zcela jistě realizují některé z uvedených praktických námětů v pedagogické praxi, protože předkládá řadu inspirací.

Recenze knihy:

Nově vydaná odborná publikace s názvem Technika, práce s plastem, dřevem a kovem, která se vám nyní dostává do rukou, je další z řady kreativních a zcela originálních počinů autora – erudovaného vysokoškolského pedagoga, učitele technických předmětů na základní škole a speciálního pedagoga v jedné osobě.

Publikace obsahuje praktické náměty doplněné přehlednými návody, fotografiemi a výkresy s detailními popisy výroby různých předmětů z tradičních materiálů (dřevo, plast, kov). U žáků a studentů rozvíjí znalosti o technickém prostředí, pomáhá vytvářet a fixovat správné pracovní návyky a v neposlední řadě podporuje chuť tvořit. Její významnou přidanou hodnotou je vedle podpory polytechnické výchovy především variabilita využití námětů v pedagogické praxi jak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i u žáků a studentů intaktních.

Z didaktického hlediska jsou velmi přínosné kapitoly podporující netradiční výukové formy, zejména kooperativní a skupinové učení.

Kniha bude podle mého názoru přínosem pro všechny nově nastupující i zkušené učitele pracovní výchovy na běžných i speciálních základních školách a rovněž i pro pedagogy středních průmyslových škol, odborných učilišť a středních odborných učilišť.

Mgr. Jiří Byčkov, Ph.D.

Čtenáři se do rukou dostává nová publikace z autorské „dílny“ Ivana Jařabáče pod názvem „TECHNIKA, PRÁCE S PLASTEM, DŘEVEM A KOVEM“. Její přínos shledávám ve srozumitelnosti textu, který je vhodně doplněn grafickými návrhy a výstižným popisem postupu práce pro činnost žáků s různými druhy materiálů v předmětu pracovní výchovy.

Využitelnost je jak na základních tak i středních školách, což pokládám za přednost. Atraktivnost, ale hlavně názornost, jak budoucí výrobek vypadá, přibližují technické výkresy a obrázky finálního výrobku. To může mít pozitivní vliv k posilování u žáků a studentů jejich zvídavosti a touhy si výrobek zhotovit. Předem může z obrazových předloh rozvíjet svou fantazii, estetické cítění a kreativní myšlení. Výběr ze třiceti předloh je více než pestrý.

Autor v knize zúročil více než dvacetiletou pedagogickou praxi a dělí se s učiteli o zkušenosti, jak by měla být vybavena školní dílna pro práci se dřevem, kovem i plasty, s akcentem na dodržování bezpečnosti práce a posilování u žáků jejich vztahu k vytváření pracovních návyků. Kniha je didaktickou pomůckou, která si zaslouží mít místo v každé škole.

PhDr. et Mgr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Související knihy

Sháníte odbornou literaturu, učebnice? Právo, ekonomika, management, technika, účetnictví, veřejná správa a další? Neváhejte, volejte naši HORKOU LINKU 599 505 519

Platba v hotovosti při dodání zbožíPlatba v hotovosti při osobním odběruPlatba převodním příkazem